Snyggt och tryggt vid besöksbryggor i Västerås

Den 18 april 2016 utbröt en brand på Sjökrogen i Västerås som totalförstörde byggnaden. Nu ett år senare står den brandskadade byggnaden fortfarande kvar, helt orörd. Det krävs åtgärder så att Västerås ansikte utåt för besökande båtar blir snygg och trygg. Jag har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) och kräver svar […]

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen