Prioritera utbildning

Kommunfullmäktige i Västerås diskuterar Västerås skolresultat i öppna jämförelser. Västerås tappar igen och är nu på plats 215 av alla kommuner, en bottenplacering. För att vända trenden krävs tydlighet.  Politiker på alla nivåer måste och ska tydligt prioritera utbildning och kunskaper Sluta upp med pekpinnar och detaljstyrning av skolan. Låt våra duktiga lärare och rektorer […]

Tappade uppkopplingen