Öka tryggheten på nattbussen

Kalmar och Toronto vad har de gemensamt? Jo man har infört flexibla nattstopp på nattbussarna. När man i Kalmar för många år sen analyserade varför så få kvinnor åkte de sena bussarna så visade det sig att man kände sig otrygg särskilt att gå av på en hållplats i mörkret tillsammans med många som man […]

Tappade uppkopplingen