Oansvariga investeringar

(S)-styret godkänner investeringar på 363 miljoner och ett beslut villkorat av att alla kommuner i länet ska godkänna investeringsramen. Vi vet att i alla fall Skinnskatteberg har sagt nej, dvs majoriteten fattar ett beslut som redan från början har fallit. Vi har begärt precisering och prioritering så dröm om vår förvåning när ärendet återkommer utan […]

Tappade uppkopplingen