Minska antalet uteliggare med Social Impact Bonds

Att vara uteliggare och inte ha tak över huvudet för natten är en oerhört svår situation. Vi har människor i Västerås som är i den situationen. Vi har försökt på olika sätt att hitta lösningar för att ingen västeråsare ska vara uteliggare. Vi behöver göra mer och vi behöver ta hjälp av alla kreativa personer, […]

Tappade uppkopplingen