Förstärk förskolan

Västerås förskolor har stora utmaningar framför sig. Antalet barn ökar, antalet barn i barngrupperna ökar, lärartätheten minskar. Vi moderater har lagt ökade resurser på förskolan för att minska barngruppernas storlek. Idag fick vi igenom en återremiss på en rapport där man beskriver hur man ska öka vistelseriderna i förskolan och där ersättningen för ett heltidsbarn […]

Tappade uppkopplingen