facebook 830951640282716_1503791779665362

Vlt uppmärksammar alliansens förslag om att införa måltidsvärdar i förskolan för att underlätta vid måltider.
http://vlt.se/vastmanland/hallstahammar/alliansen-i-hallstahammar-lat-pedagogerna-slippa-maltiderna?referrer=app

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen