facebook 830951640282716_1502504359794104

Alliansen vill införa måltidsvärdar inom förskolan. Vi ser att måltidssituationen många gånger leder till stress hos pedagogerna och tar tid från deras kärnuppgifter. Vi vill därför avlasta dem med personer som arbetar med just måltiderna. Förbereda mellanmål, duka upp mat och liknande.

– Förskollärare ska ta hand om våra barn, det som ligger i deras specialkompetens. Vi vill ha rätt person på rätt plats för att utföra rätt arbetsuppgifter, säger alliansföreträdarna.

I Sundbyberg har man infört det här med gott resultat. Man har samarbetat med arbetsförmedlingen och personer som tidigare inte har haft jobb har nu fått det. Det är bra för dem som står utanför arbetsmarknaden, i Sundbyberg har man exempelvis sett att många invandrarkvinnor har kommit i arbete.

– I vår mening så gör det här att den pedagogiska personalen får mer tid för barnen samtidigt som vi ser att duktiga personer utan jobb får ett jobb att gå till. Vinst på flera håll.

Läs här om hur Sundbyberg jobbar. http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/moderaterna-sa-ska-forskollararna-fa-mer-tid-till-barnen/repqej!U2AUcWHIUdmfmjTbierNYw/

Tappade uppkopplingen