facebook 830951640282716_1486187918092415

Fem gånger sänkte alliansen skatten för pensionärer när vi satt i regeringen. Nu föreslår moderaterna ytterligare sänkning.

Tappade uppkopplingen