facebook 830951640282716_1468273099883897

Idag fullmäktige med en kort men kärnfull agenda. Information om planprogrammet för centrum. Extrapengar till att exploatera tomter i kommunen samt debatt om bland annat hastighet på Rallstavägen i Hallstahammar.

Dessutom stämplas våra trygghetsmotioner formellt in.
– Kameraövervakning av utsatta platser i centrum
– Mer av skadegörelsen ska betalas av den som förstör eller dennes föräldrar
– Utökad lovskola och fler feriejobb under hela sommarlovet. Mer tid till vettiga aktiviteter, mindre tid till stök och bråk.

Tappade uppkopplingen