facebook 830951640282716_1467891423255398

“Det är dags för Socialdemokraterna att ge ett besked om välfärden. Antingen genomför de Reepalus utredning eller så lägger de den i papperskorgen för att kunna bidra till en bred samsyn om välfärdens långsiktiga villkor som garanterar såväl hög kvalitet som valfrihet och mångfald. Dessutom måste Socialdemokraterna ge besked om de vill införa ett skollotteri som regeringens skolkommission har föreslagit. Ett sådant förslag skulle kraftigt inskränka valfriheten.”

Tappade uppkopplingen