facebook 830951640282716_1458815887496285

‘Samhället ska inte uppmuntra till att parallellsamhällen skapas. Då kommer integrationen i Sverige försvåras avsevärt.’

Moderaterna i Västmanlands ordförande Elisabeth Unell är tydlig med att ett nej är ett nej när det gäller asylfrågan.

http://www.vlt.se/opinion/debatt/m-fel-uppmuntra-manniskor-att-halla-sig-gomda

Tappade uppkopplingen