facebook 830951640282716_1453258871385320

Idag hedrade vi offren från terrorattacken i fredags på Hammartorget i Hallstahammar. Kommunstyrelsen i Hallstahammars kommundeltog gemensamt i den tysta minut som ljöd över Sverige kl 12.
Vi står enade för öppenhet, frihet och demokrati! Oavsett partitillhörighet står vi upp för demokrati och gemenskap. Sverige är fantastiskt, Hallstahammar är fantastiskt! Så ser vårt Sverige ut!

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen