facebook 794692540551176_455885801458953

Vi bjuder vi in våra medlemmar för att prata sjukvårdspolitik med bl.a Tomas Högström och höra vad ni som invånare tycker, anser och vill med Bergslagssjukhuset. Tomas är också mycket insatt i frågor gällande sjukhus, vårdcentral o.s.v. Gör din röst hörd, här diskuterar vi både högt och lågt

Moderaterna och övriga allianspartier värnar och vill utveckla verksamheten vid Bergslagssjukhuset. Från Moderaternas sida har vi agerat för Bergslagssjukhuset både när beslutet togs och senare. Vi sa nej till förslaget att landstinget skulle ta tillbaka driften av sjukhuset när avtalet med Mitt Hjärta gick ut. Vi anser att en ny upphandling ska göras och att Bergslagssjukhuset även fortsättningsvis ska drivas på entreprenad.

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen