facebook 794692540551176_1350990691588022

Det har nu gått ett år sedan samarbetet mellan M och S startade och detta har påverkat utvecklingen i Fagersta på ett mycket positivt sätt.

Tappade uppkopplingen