facebook 794692540551176_1152050401482053

Vi moderater kommer att fortsätta bevaka frågan och alltid prioritera sjukvården framför skrytbyggen.

Tappade uppkopplingen