facebook 794692540551176_1118494421504318

Det är nu beslutat att Socialnämndens arbetsutskott utökas med en plats. Detta innebär att Dick Helsing (M) nu har en plats i arbetsutskottet, Förutom Dick Helsing består Socialnämndens arbetsutskott av Niclas Bergström (S), Hans Granlund (V) och Ann-Louise Ruutikainen (S).

Tappade uppkopplingen