facebook 794692540551176_1098078996879194

– Landstingsrådet Kenneth Östberg (S) tycks blunda för de rekryteringsbehov och problem med kompetensförsörjningen som finns inom landstingets egna verksamheter. Detta skulle med stor sannolikhet även drabba Bergslagssjukhuset om landstinget tar över driften, säger Landstingsalliansens gruppledare.

Tappade uppkopplingen