facebook 794692540551176_1036940166347055

Årsmöte för Nya Moderaterna Fagersta
(konferensrum Hamnen)

Medverkar gör Fredrik Larsson från Förbundsstyrelsen Västmanland.

Mycket har hänt under 2015 och det blir ett intressant årsmöte.

Ta gärna med nära och kära och sprid budskapet till våra medlemmar!

Föreningen bjuder på mat, emotser föranmälan senast den 11 mars, på telefon nr : 0223-30206 alt. 070-2402540 eller via e-post jan.johansson@moderat.se

Motioner skickas till : Jan Johansson, Ombenning By 8, 737 90 Ängelsberg, alt. e-post jan.johansson@moderat.se

Propositioner från styrelsen behandlas under § 11.
Insända motioner behandlas under § 12 på dagordningen och skall vara inskickade senast 2 veckor innan årsmötet, dvs. 2 mars. Övriga synpunkter och förslag från medlemmar tas tacksamt emot på årsmötet, under § 21 , övriga ärenden.

Finns andra önskemål eller vill du delta mer aktivt i föreningen, kontakta Jan Johansson.

Tappade uppkopplingen