facebook 161086337290646_1383802501685684

Viktigt att uppmärksamma att även killar, och inte enbart tjejer, lider av ätstörningar! Alla, oavsett kön, måste kunna få lika god hjälp att bli friska.

Tappade uppkopplingen