facebook 161086337290646_1377883628944238

Även VLT rapporterar från Alliansens pressträff idag:

Alliansen har en rad egna förslag. De vill bland annat häva stoppet för att anställa specialistutbildade läkare, som det inte finns pengar till.
På exempelvis vårdcentraler finns många hyrläkare och där vill alliansen istället kunna anställa ST-läkare, ett förslag som de anslår 3 miljoner kronor till.
– Det är kontraproduktivt att fasa ut hyrläkare samtidigt som man inte kan anställa ST-läkare. Det går inte ihop när bristen redan är stor, säger oppositionsrådet Tomas Högström (M).
Alliansen vill också ta ut en avgift för sent avbokade besök i vården. Dessutom vill man ha en avgift för personer som färdigbehandlats av ambulanspersonal, en avgift som motsvarar ett vanligt vårdbesök.
Alliansen vill också skärpa vårdgarantin för att få ned väntetiderna, en satsning med 15 miljoner kronor. Exempelvis ska kontakt med vårdcentral kunna ske samma dag som behovet finns.
De verksamheter som klarar vårdgarantin får ta del av en bonus.
Har det varit svårt att komma överens?
– Nej. Det har varit raka diskussioner. Det är klart att vi får kompromissa, men så är det, vi är ju en allians, säger Tomas Högström.
Förslagen är enligt Tomas Högström finansierade fullt ut.

Tappade uppkopplingen