facebook 161086337290646_1373451466054121

Tycker moderaterna det är bra att vi gjort våra barn till en handelsvara genom skolpeng. Är detta att likställa med exempelvis ett par jeans som man slänger när de är trasiga. Undrar bara?

Tappade uppkopplingen