facebook 161086337290646_1372835392782395

I Västmanland väntar över 3000 personer på en operation. I mars 2017 hade över 800 personer väntat i över tre månader. De som väntar på att få prostataförstoringar eller förhudsförträngningar åtgärdade är exempel på patienter som får vänta längst i vårdkön.

Hur länge ska de rödgröna vänta med att vidta åtgärder för att korta vårdköerna?

Tappade uppkopplingen