facebook 161086337290646_1367818739950727

Härligt med nya digitala lösningar som underlättar både för patienter och personal! ??? Nu tycker Moderaterna att det är dags att säga ja till att testa en digital vårdcentral också!

Tappade uppkopplingen