facebook 161086337290646_1357758710956730

Regionfullmäktigeledamot Stephanie Bruksgård (M) vill att blivande vårdpersonal inom Region Västmanland ska drogtestas innan anställningskontrakt skrivs på. Detta för att skapa en mer patientsäker och drogfri arbetsplats. I motionen till regionsfullmäktige föreslås det även att alla anställda ska drogtestas slumpmässigt.

– Drogtester tillämpas inom många större företag och även i flera andra landsting. I synnerhet vårdpersonal har ju tillgång till mediciner och det finns tyvärr exempel på fall där personal stulit narkotikaklassade läkemedel för eget bruk, säger Stephanie Bruksgård, ledamot i regionfullmäktige.

Tappade uppkopplingen