facebook 161086337290646_1343047382427863

“Många läkares arbetsmiljö är i dagsläget omodern och inte så digitaliserad som andra delar av samhället. Arbetsmiljön, resursbristen och sjukvårdens organisation hänger alla ihop med att de it-system som används i vården inte är moderna och kompatibla med varandra, varken i sjukvårdens olika delar eller inom socialtjänsten”

Tappade uppkopplingen