facebook 161086337290646_1341007279298540

Även P4 uppmärksammar förslaget från Maria Dellham (M) om vårdhundar inom psykiatrin.

Tappade uppkopplingen