facebook 161086337290646_1340995135966421

? SVT uppmärksammar ett förslag från Maria Dellham (M) om att införa vårdhundar inom psykiatrin. – Just inom psykiatrin är det otroligt värdefullt om hunden kan skapa kontakt med patienter som lider av exempelvis ångest och depression. Hunden ställer inga krav utan bjuder in till kontakt genom att bara finnas till, säger Maria Dellham

Tappade uppkopplingen