facebook 161086337290646_1340814205984514

“Region Västmanlands (det nya namnet på landstinget) rödgröna majoritet vill inte underlätta ungdomars möjligheter att nå vården på sina egna villkor. Bara så kan man tolka beslutet på senaste regionfullmäktige (tidigare landstingsfullmäktige). Vi moderater har sedan länge sett behovet av att utveckla tillgängligheten till vården, dels med ett förslag om en chattfunktion inom psykiatrin och nu senast genom vår motion om en chattfunktion för patientnämnden.”

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen