facebook 161086337290646_1336053003127301

Moderaternas nyutsedda fullmäktigeledamot Mohammed Rashid ställer frågan kring varför sjukvårdsrådgivningen 1177 inte har tillgång till regionens journalsystem? Tillgång till Cosmic skulle kunna underlätta vid telefonrådgivning.

Tappade uppkopplingen