facebook 161086337290646_1336023783130223

Region Västmanland är inte föregångare när det kommer till att tänka digitalisering.
Gunnar Björnstad pekar på tankevurporna som många gånger görs.
– Det kanske inte är den omfattande investeringsbudgeten i fastigheter som är den viktigaste för att utveckla verksamheten. Det kanske är en minst lika omfattande plan för digital utveckling, säger Gunnar.

Tappade uppkopplingen