facebook 161086337290646_1336006983131903

Susanne Henning Aihonen lyfter frågan kring vikten av tydlig och klar kommunikation mellan patient och sjukvård.

Tappade uppkopplingen