facebook 104078952968627_1437161862993656

Viktigaste satsningarna i Västeråsmoderaternas budget 2018:
• Inrätta ordningsvakter med utvidgat arbetsområde.
• Minska barngrupperna i förskolan.
• Minst 1000 kronor per elev i ökad eleversättning grundskolan.
• Karriärtjänster i skolan, omsorgen och socialtjänsten.
• Extrajobb i äldreomsorgen för ungdomar.

Tappade uppkopplingen