facebook 104078952968627_1433917226651453

“Västerås behöver fler företag, inte färre. Staden måste nu börja arbeta för att ge förutsättningar att vara verksam i Västerås. Det räcker inte med ett nytt näringslivsprogram, utan det krävs att en positiv syn på näringslivet genomsyrar hela staden”, skriver Elisabeth Unell (M).

Tappade uppkopplingen