facebook 104078952968627_1433100440066465

”Regeringen utmanar Folkrörelsesverige”

Idag skriver Västmanlands Riksdagsledamot Åsa Coenraads och Europaparlamentariker Christoffer Fjellner i Svensk jakt om hur MPs dribblande hotar den svenska folkrörelsen.

Tappade uppkopplingen