facebook 104078952968627_1427776903932152

“Utredningsförslaget om vinsttak faller på sin egen orimlighet, då det skulle vara för kostsamt och ineffektivt för kommunerna att ta över privata verksamheter på ett enda bräde. För Västmanlands del handlar det om cirka 900 privata utförare i kommunerna och om 127 privata utförare inom landstinget”, skriver Elisabeth Unell (M) och Lars Kallsäby (C)

Tappade uppkopplingen