facebook 104078952968627_1422294897813686

– Idag måste man ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att kunna ha kameror så som polisen vill. Jag tycker att polischefer ska kunna fatta det beslutet och kunna sätta upp kameror där det behövs, säger Anna Kinberg Batra (M) i samband med hennes besök på Bäckby.

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen