facebook 104078952968627_1405750269468149

“Västerås stad ska upplevas som den bästa företagsstaden med snabba myndighetsbeslut, ökat samarbete med företag kring yrkesutbildning för att fler västeråsare har den kompetens som företag efterfrågar och där det är lätt att vara leverantör till staden”, skriver Elisabeth Unell (M) i dagens VLT.

Tappade uppkopplingen