facebook 104078952968627_1397412463635263

“För att stärka Sveriges ekonomi krävs att jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda minskar, att förutsättningarna för jobbskapandet stärks och att ekonomin rustas inför nästa kris”, skriver Ulf Kristersson (M), Jessica Polfjärd (M) och Åsa Coenraads (M).

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen