facebook 104078952968627_1394455613930948

“Jag tycker att det är förskräckligt dåligt faktiskt, att det är lotteri som ska avgöra vilken framtid man får, jag hoppas Socialdemokraterna stoppar det i papperskorgen snarast”, säger Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot från Västmanland.

Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen