facebook 104078952968627_1388061881236988

Elisabeth Unell (M) svarar idag Miljöpartiet på deras påhopp ang. Moderaternas migrationspolitik!

“Alla har rätt till en prövning av sin asylansökan och rätt till skolgång under utrednings- och prövningstiden. När prövning är gjord och om beskedet är att det inte föreligger några asylskäl ska man återvända till sitt hemland”

Tappade uppkopplingen